Theta 360 test eins #theta360 #theta360de – Spherical Image – RICOH THETA